PB akumulatori

STACIONARNE AGM PowerLine BATERIJE
PowerLine
OLOVNE BATERIJE SA KONTROLOM
PRITISKA I ABSORBOVANIM ELEKTROLITOM

Energija budućnosti.
Nova serija Midac baterija nazvana POWERLINE stacionarne baterije jesu brz i pouzdan odgovor za potrebe sigurnosnog napajanja za poterbe telekomunikacionih sistema, UPS-ova, elektrana, distribucija... Komponente vrhunskog kvaliteta, precizni dizajn i visoka specifična energija, kao i olovo-kalcijum kalaj daju POWERLINE seriji baterija pouzdanost uređaja visoke tehnologije, a karakteriše ih dug životni vek i visoke performanse.

Midac FRONT Power
Konektori za međućelijsku vezu i terminali su zaštićeni izolatorom, na njima se nalaze otvori za proveru napona. Sve Midac FRONT POWER su kompatibilne svim uređajima, mogu se instalirati čak u hermetičke baterijske kabinete zahvaljujući Midac sistemu za ventilaciju (MGS) koji limitira koncetraciju gasa i rizik od eksplozije.

Midac TOP Power
Midac FRONT Power
- dug životni vek (12 godina u sistemu održavanja)
- kompaktnog dizajna - visoka specifična energija
- jednostavna instalacija
- kompatabilnost
- terminali sa bočne i prednje strane
- bez održavanja
- sigurnosni vatro-nepropustivi ventil
- kućište od nezapaljive plastike
- standard prema IEC707FV0

DETALJNIJE karakteristike svih modela pogledajte u PDF formatu (dowload PDF)

LAKO-ODRŽAVAJUĆE
OPzS serija
STACIONARNE BATERIJE

Lako – održavajuće MIDAC OPzS baterije sa tubularnim elektrodama su specijalno dizajnirane da služe kao rezervno, sigurnosno napajanje u svim industrijskim, odnosno energetskim kompleksima. Ćelije se proizvode sa velikim tubularnim elektrodama sa olovo selenijumskom slojem, koji obezbeđuje dugoročni životni vek, minimalno održavanje i optimalne karakteristike pri cikličnoj upotrebi u sigurnosnim sistemima.

Prednosti:
- Održavanje na svakih 3 do 5 godina,
- Životni vek preko 20 godina pri cikličnoj upotrebi na 20°C,
- Fleksibilne međućelijske veze
- Samopražnjenje manje od 3% mesesečno,
- Vrlo niska struja oržavanja.

Mogu se upotrebljavati kao rezervni sistemi napajanja u: telekomunikacionim, železničkim, transformatosrskim, generatorskim sistemima, UPS uređajima.
Referentni standardi: DIN 40736-1, DIN EN 50272-2, CEI EN 60896-1
Baterije se proizvode u fabrici MIDAC S.p.A. u Italiji u skladu sa ISO 9001 standardom.

DETALJNIJE karakteristike svih modela pogledajte u PDF formatu (dowload PDF)